Địa chỉ

1.

72/2/25 - Phan Huy Ích - Phường 15 - Quận Tân Bình - Việt Nam